Een vastberaden openheid, die nieuwe inwoners actief welkom wil heten. Met een offensief diversiteitsbeleid, een duidelijke keuze voor anti-discriminatie en vertegenwoordiging van alle inwoners in het stadspersoneel, de politie, het onderwijs, … Fatima Shama Mansouri, de commissaris van migrantenzaken van New York City, was gisteren te gast in Atlas en ging in gesprek met Bert Devroey. Haar job: het leven van migranten te verbeteren en hun positie te versterken. Hoe? Door te luisteren, in dialoog te gaan en dat te vertalen naar het beleid van New York.

Natuurlijk is Antwerpen de New York niet, de grootste stad van de Verenigde Staten met ongeveer 8,4 miljoen inwoners. Toch zijn er demografisch wel gelijkenissen: ook Antwerpen telt meer dan 170 nationaliteiten. Net zoals The Big Apple heeft Antwerpen een hoge bevolkingsdichtheid en grote culturele diversiteit. En dus kunnen we misschien wel iets leren.

De burgemeester wordt er bijgestaan door een Bureau voor Migrantenzaken, met Fatima Shama Mansouri als Commissaris voor Migrantenzaken. Zoals de meerderheid van de New Yorkers iemand met wortels in migratie: haar vader was een Palestijnse moslim en haar moeder een Brazilaanse. Het maakt haar een ‘Palestinian-American’, of een ‘Brazialian-American’. Meervoudige identiteiten, maar vooral: zij is, net als iedereen voor het beleid, New Yorker. ’t stad is van iedereen, maar toch lijkt dat op heel wat punten verder te gaan. New York is een meertalige stad, met een actief diversiteits- en anti-discriminatiebeleid. Een stedelijke commissie voor de mensenrechten ziet daar op toe. Ze getuigde van een beleidshouding van openheid, die mensen waardeert als ‘new Americans’, zowel bij het beleid, de administratie als bij de inwoners. Het verschil met Antwerpen was soms pijnlijk, bijvoorbeeld als de diversiteit bij de politie aan bod kwam.

Misschien zit daar nog het grootste verschil: diversiteit benaderen als een kans, en niet als een probleem. Nieuwkomers onthalen als mensen met potentie, en niet proberen af te schrikken uit angst voor aanzuigeffecten. Ongetwijfeld worstelt ook New York nog met heel wat problemen, al kwamen die gisteren amper aan bod. Maar als Fatima Shama gisteren op één punt overtuigend was, dan wel met haar vastberaden openheid en redelijkheid, waarmee ze consequent een offensief diversiteitsbeleid benaderde, met een voortdurende focus op de kansen voor mensen en voor de stad. Eigenlijk hadden alle politici gisteren haar verhaal moeten kunnen horen.