Met zijn boek ‘Voor wat hoort wat’ leverde de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens één van de sterkste one-liners voor het activeringsbeleid in de stad en in Vlaanderen. Hij wil meer wederkerigheid en minder vrijblijvendheid in de welvaartsstaat. Maar is dat een goed uitgangspunt voor een sterker sociaal beleid in de stad? En voor wie hoort wat? Dat zijn de centrale vragen voor een uitgebreide bespreking van het boek in nieuwe nummer van Oikos met als titel ‘Voor wie hoort wat? Over wederkerigheid, sociaal beleid en diversiteit’.

‘Voor wat hoort wat’ is een boek over de toekomst van ons sociaal beleid, niet alleen in tijden van economische crisis en vergrijzing, maar ook en vooral in tijden van globalisering en migratie. De vraag naar meer wederkerigheid komt niet toevallig uit Antwerpen, na Brussel de stad met de grootste etnisch-culturele diversiteit in ons land. Vooral grotere steden herbergen steeds meer nieuwe inwoners met wortels in migratie. Die instroom van nieuwkomers en hun gebrekkige doorstroming op de sociale ladder, zetten de nationale systemen van sociale zekerheid in alle Europese landen onder druk. Hoe gaan we daar mee om?

Ik vertrek daarbij van eenzelfde stedelijke realiteit, maar leg andere klemtonen: hoe kunnen we grondrechten voor iedereen waarmaken in een wereld met meer migratie? Wat zijn de grenzen aan eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid? En hoe versterk je mensen en steden in de 21ste eeuw? Vertrekkend van die structurele vragen blijft wederkerigheid een kernbegrip in de sociale zekerheid, maar het kan niet het enige principe zijn en evenmin alleen voor de zwaksten gelden.

Zeker voor het bijstandsbeleid is het uitgesloten dat men de bijdragelogica van de sociale zekerheid zondermeer kan overnemen. Waar wederkerigheid speelt, moet het gaan om een invulling mét mededogen, gericht op empowerment van de betrokkenen. En vooral: wederkerigheid vragen kan maar wanneer men tegelijk ook werk maakt van het verkleinen van de groeiende ongelijkheid, wanneer men herverdeling opnieuw op de agenda wil plaatsen, wanneer men het armoedebeleid eindelijk wil versterken, en van steden terug echte emancipatiemachines wil maken. Want dat is wat we, ondermeer in Antwerpen, nodig hebben.

Het volledige artikel ‘Voor wie hoort wat? Over wederkerigheid, sociaal beleid en diversiteit’ vind je hier.