Met haar eenzijdige dresscode heeft de klassieke tripartite in de stad zonder veel nadenken een stellingenoorlog over integratie, neutraliteit, respect en diversiteit gelanceerd. Een snelle flinkse maatregel komt als een boemerang terug. Niet alleen allochtonen voelen zich geviseerd dat men aan een stadsloket of in een kindercreche geen HIV-speldje, keppeltje, hoofddoek of geëngageerd T-shirt meer zou mogen dragen. Het toont de verkramptheid aan van het huidige bestuur tegenover de groeiende diversiteit in onze stad.

Tom Lanoye zette de angst als geen ander in de kijker. Ondertussen groeit het verzet en het ongenoegen. Dit stadsbestuur creëerde een probleem in plaats van samenleven te bevorderen. Diversiteit mag ook aan een gewoon stadsloket of in de creche (wat iets anders is dan een sticker of speld van een politieke partij, zoals vroeger er ‘gelen’ en ‘roden’ waren aan de stad).

Groen! kiest voor een open samenleving. We maken ons immers zorgen over het feit dat in Antwerpen bijna alle partijen het rechtse discours overnemen dat stelt dat mensen van andere culturen hier alleen kunnen leven als ze zich voor 100% aanpassen. De wijze waarop college en burgemeester de allochtone gemeenschap in Antwerpen schofferen door de hoofddoek op steeds meer plaatsen te verbieden, is een treffend voorbeeld. Dit voorbeeld inspireert nu ook andere gezagsdragers, zoals rechters of tuchtmeesters in scholen.

Groen! is het niet eens met het discours van de burgemeester over neutraliteit in het openbaar domein. Groen! vindt dat religie en levensovertuiging een zichtbare plaats mogen hebben in onze samenleving. Daarom voerden Meyrem Almaci, Fatima Bali, Mieke Vogels en Ikrame Kastit vandaag actie met een affiche-campagne voor het recht op vrije keuze.

Voor de duidelijkheid: ik ben geen voorstander van hoofddoeken of andere religieuze of levensbeschouwelijke symbolen. Ook Groen! is niet voor of tegen de hoofddoek. We spreken ons uit voor de vrije keuze, voor het recht om je identiteit te behouden, ook in overheidsdienst.

Verboden dreigen vooral de allochtonen meisjes en vrouwen zelf te treffen. Ofwel gaat het om zelfbewuste moslima’s die men het recht op een stuk zelfexpressie ontzegt. Ofwel gaat het om meisjes/vrouwen die onder druk staan om een hoofddoek te dragen, maar die door een verbod dreigen kansen op scholing of werk te verliezen. Door de hoofddoek tot een symbool te verheffen, heeft het stadsbestuur het debat gepolariseerd. En wordt de aandacht afgeleid van de noodzaak aan positieve acties in huisvesting, onderwijs en werk. Dat dit stadsbestuur zich daarmee bezig houdt. In plaats van een uitzichtloze symbolenstrijd te voeren. Groen! vraagt dan ook dat de eenzijdige dresscode wordt ingetrokken. De affiche wil dat duidelijk maken.

En omdat dit debat over de dresscode van de stad, over keuzevrijheid, neutraliteit en respect met gegronde argumenten moet worden gevoerd, in bijlage nog een sterk en genuanceerd opiniestuk van Rik Pinxten dat op 15 mei in De Morgen verscheen.

Bijlagen
AFFICHE_DIVERSITEIT.jpgAFFICHE_DIVERSITEIT.jpg
Tom Lanoye en de vrijzinnige humanist.docTom Lanoye en de vrijzinnige humanist.doc