diversiteit

Superdiversiteit. Maurice Crul e.a.
www.superdiversiteit.com (Babylon, Center for the Study of Superdiversity, van Tilburg University)
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
KifKif

Armoede

Bind-Kracht in Armoede
Portaalsite armoede
Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting (Oases, Universiteit Antwerpen)
OCMW Antwerpen
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
17 oktober
Stop armoede nu (het verzet van Antwerpse verenigingen tegen armoede)
Canon van sociaal werk in Vlaanderen
EAPN (European Anti-Poverty Network)

Over consumptie

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de VerbruiksOrganisaties (OIVO)
Test Aankoop
Consumentenbond (Nederland)
Adbusters
New American Dream
Slow Food
The story of stuff boeiende webstek met animatiefilms over overconsumptie en de effecten op mens en planeet
Eat green (een Nederlandse webstek over minder vlees)
The meatrix, een schitterend animatiefilmpje over de agro-industrie en onze vleesproductie

Geluk

World database of happiness

Ecologie

Peter Tom Jones
Greenpeace
New Economics Foundation

Bevriende blogs en webstekken

Meyrem Almaci
Wouter De Vriendt
Jan Mertens
Bart Staes

Tijdschriften

Oikos
Samenleving en politiek
Alert, tijdschrift voor zorg en sociale politiek
Mo-Magazine

De website gebruikt Drupal (open source Content Management System) en is ontworpen door Jan Heynen en Maarten Cochez. De foto op de hoofdpagina is van de hand van Bart Lasuy.