Jaarwisselingen zijn rituelen, waarbij we terugblikken en vooruitblikken, waarbij we de tijd even stilzetten en plannen maken als een aperitief voor het komende jaar. Laat ons elkaar een warm jaar toewensen, waarin warmte en solidariteit opnieuw de bovenhand halen. En waarin we de tijd nemen om stil te staan bij wat er ├ęcht toe doet. Zoals misschien ook in dit gedicht van Rutger Kopland...

TIJD
Rutger Kopland

Tijd - het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
... dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Rutger Kopland,
uit: Over het verlangen naar een sigaret,
Uitgeverij van Oorschot , Amsterdam 2001