geboren te Antwerpen op 28 oktober 1965

samenwonend met Kristel Driessens (coördinator Bindkracht en hoofd Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk KdG)

vader van Kobe (14) en Nathan (11)

recentste boeken
Superdiversity in the heart of Europe. How migration changes our society (2016)
Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit (2015)
Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. (2013, 5de geactualiseerde druk 2015)
Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij (2011)

socioloog en publicist. Van 1991 tot 2002 co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Boeken en artikels over onze risicomaatschappij, over arbeid, over onthaasting en over consumptie. Klik hier voor meer informatie over mijn publicaties.

doctor in de politieke en sociale wetenschappen en bachelor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

lector 'Sociologie en samenleving' en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
lector 'Diversiteit, armoede en stad' (DIVAS) aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen.
docent (stads)sociologie aan de opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen.

focus op sociale thema's: diversiteit, armoede, stadsbeleid, sociale zekerheid, arbeid en tijdsbeleid, consumptie

politiek ervaren als Antwerps districtsraadslid (1989-1990), gemeenteraadslid (1990-1999), schepen voor jeugd, bevolking, groen en emancipatie (juni 1999-einde 2000) en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad (2001-2006). Deeltijds wetenschappelijk medewerker Vlaams Parlement en studiedienst Groen (2002-2011). OCMW-raadslid te Antwerpen van 2007-2012.