geboren te Antwerpen op 28 oktober 1965

vader van Kobe (17) en Nathan (13)

recentste boeken
Superdiversity in the heart of Europe. How migration changes our society (2016)
Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit (2015)
Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. (2013, 5de geactualiseerde druk 2015, 7de druk 2017)
Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij (2011, 4de herziene uitgave 2016, 5de druk 2017)

socioloog en publicist. Van 1991 tot 2002 co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Boeken en artikels over onze risicomaatschappij, over arbeid, over onthaasting en over consumptie. Klik hier voor meer informatie over mijn publicaties.

doctor in de politieke en sociale wetenschappen en bachelor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

hoofddocent (stads)sociologie aan de opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen.
lector 'Sociologie en samenleving' en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
lector 'Diversiteit, armoede en stad' (DIVAS) aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen.

focus op superdiversiteit, vluchtelingen, stadsbeleid, armoede