Zopas verscheen ‘De voedselparadox’ bij de Nederlandse Stichting Werelddelen. In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar een wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

‘De voedselparadox’ legt de belangrijkste gebreken bloot van de hedendaagse marktgeoriënteerde ‘ieder voor zich’-samenleving, die ‘de economie’ en ‘de markt’ centraal stelt. Een wereld, waarin uitsluiting en afwenteling deel uitmaken van het heersende economische en politieke systeem, ten koste van de allerarmsten, toekomstige generaties en de leefbaarheid op de planeet. ‘De voedselparadox’ schetst ook contouren van een andere wereld, waarin ménsen ertoe doen en de dominantie van markten verleden tijd is.

Naast interviews met onder andere Hans Achterhuis, Susan George, Francine Mestrum en Peter Tom Jones bevat het boek ook de neerslag van een uitgebreid interview over mijn boek ‘Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij’. Alle verdere info vind je op de webstek van Werelddelen.