Superdiversiteit kreeg zopas een uitgebreide boekbespreking in het Nederlandse ‘Journal of Social Intervention’, één van de toonaangevende tijdschriften voor sociaal werk en sociaal beleid in Nederland. De kritische lezers waren Hilde Vlaeminck & Koen Hermans, beide verbonden aan de master Sociaal Werk van de KULeuven. Als smaakmaker alvast enkele citaten uit hun bespreking:

“Het boek van Geldof, inmiddels twee jaar op de markt, kreeg zopas een herwerkte vijfde druk. Niet zonder reden.(…) Een auteur – een socioloog – die in dit spannende tijdsbeeld een publicatie actualiseert over het prangende maar oh zo complexe thema “Superdiversiteit” is dan een welgekomen gast. Geldof biedt een verkwikkend perspectief. Niet belerend, niet moraliserend, niet naïef maar helder, beloftevol en met historisch besef en realiteitszin.”
(…)
“Dit boek brengt een sociologische kijk die de lezer meeneemt in een uiterst genuanceerd wereldbeeld van superdiversiteit, een complexiteit die helder wordt uitgelegd. Het maakt niet wanhopig maar biedt een vernieuwend denk- en analysekader. De auteur heeft voeling met de sociale werkelijkheid en heeft oog voor de rol die het sociaal werk daarin speelt.”
(…)
“Dit werk is een zeer verdienstelijke poging om het heersend debat en vooral de kramp waarin het dreigt te verzeilen, een verfrissend referentiekader en dwingende vragen aan te reiken. Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.”

De volledige boekbespreking vind je hier.