Deze week verscheen een nieuw boek: De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen. Het woonbeleid en het gezinsbeleid hinken immers achterop ten aanzien van de veranderende gezinspatronen in onze superdiverse maatschappij.

Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op vlak van wonen. Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw-samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes.

De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn. Ook het woonbeleid hinkt achterop. Veel regels blijken het samenwonen of samenhuizen eerder te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op de deur.

In dit boek krijg je analyses, visies en suggesties voor een actueler woon- en gezinsbeleid. Want het is tijd om in te spelen op de woonnoden van hedendaagse gezinnen, niet alleen op die van het traditionele gezin van de vorige eeuw. Dat de groeiende superdiversiteit ook voor meer gedifferentieerde woonbehoeften en patronen zorgt, is één van de basiselementen in mijn bijdrage.

Meer informatie over het boek vind je op de webstek van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.