'Een inspirerend boek', noemt het Nederlandse tijdschrift Zorg+Welzijn 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert'. Volgens de recencie in Zorg+Welzijn is het 'een welkome bouwsteen om te komen tot multiculturaliteit versie 2.0.'

U vindt de volledige bespreking hier.