In januari 2013 draag ik mijn mandaat als OCMW-raadslid in Antwerpen over aan Dirk Avonts, professor huisartsgeneeskunde aan de UGent. Hij was jarenlang huisarts en werkt nu wetenschappelijk in een interdisciplinair team dat expliciet aandacht heeft voor structurele armoede. Daarnaast is hij al jarenlang actief binnen Ademloos.

De wissel komt er op een moeilijk moment voor het OCMW. De OCMW-raad staat voor een sterke ruk naar rechts in het sociaal beleid in de volgende legislatuur, waar ik graag mee weerwerk tegen had gegeven. Maar net zoals bij andere partijen spelen er naast het belang van het OCMW ook andere en interne logica’s mee bij het aanduiden van mandaten. Een bijna volledige omwisseling van de OCMW-raad maakt het werk van sociaal werkers en leidinggevenden in de OCMW’s er echter niet gemakkelijker op.

Voor mij was het werk binnen de Antwerpse OCMW-raad de voorbije zes jaar ongemeen boeiend. Het was vaak ook confronterend. Sommige politieke visies op (mensen in) armoede staan mijlenver van een krachtgerichte bestrijding van armoede of een open en empowerende houding ten aanzien van de groeiende diversiteit. Voor de volgende legislatuur valt een verdere verharding duidelijk te verwachten. Toch blijft het Antwerpse OCMW één van de belangrijkste lokale instrumenten tegen armoede.

Als OCMW-raadslid kreeg ik de voorbije jaren meer dan ooit zicht op een grotendeels verborgen en snel veranderende stedelijke realiteit, met meer diversiteit en met meer gekleurde armoede. Die evolutie, en, de uitdagingen voor een interculturalisering van de hulpverlening, komen nog in te weinig studies en rapporten over armoede aan bod. Mijn ervaring en vele contacten met het werkveld wil ik de volgende jaren dan ook verder gebruiken en vertalen in mijn werk als lector in de opleiding Sociaal Werk op de Karel de Grote-Hogeschool en als lector en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Met het aflopen van mijn OCMW-mandaat zet ik eind dit jaar ook een punt achter een periode van 24 jaar als actief raadslid in Antwerpen, van 1989 tot einde 2012: na een korte periode als districtraadslid werd ik in 1990 voor bijna 17 jaar gemeenteraadslid, waarvan 2 jaar als schepen en 6 jaar als fractieleider. In 2007 begon ik aan deze legislatuur van 6 jaar als OCMW-raadslid. Meer dan de helft van mijn leven was ik als raadslid actief. Nu komt er tijd voor een adempauze...

Hoe ik terugkijk naar de OCMW-raad, wat de uitdagingen zijn voor de volgende periode, en ook… wat ik nu met al die vrijgekomen tijd ga doen? Daarover lees je hier binnenkort meer!