Zopas verscheen de derde en geheel geactualiseerde druk van mijn boek 'Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij'. De risicomaatschappij is immers actueler dan ooit. Sinds 2008 beheerst de internationale financiële en economische crisis het nieuws, waarbij niet alleen banken en beurzen, maar ook landen zware financiële risico’s liepen en lopen. De impact van de financieel economische crisis maakt niet alleen beleggers, bankiers en politici onzeker, maar weegt met de dag meer op alle burgers.

Die financiële crisis dreigt de milieu- en klimaatcrisis naar de achtergrond te drukken. Ondertussen gaat de klimaatopwarming verder, aan een sneller tempo dan we onze samenleving koolstofarmer maken. De olieramp met de ‘Deepwater Horizon’ in de Golf van Mexico in 2010 confronteerde ons met de steeds riskantere ontginning van steeds schaarsere olie. En bijna 25 jaar na de kernramp in het Tchernobyl hield de wereld in maart 2011 haar adem in voor de nucleaire ramp in Fukushima in Japan.

Risico’s zijn – meer dan ooit – deel van een globaliserende wereld, van een mondiale risicomaatschappij. Die globalisering ligt ook mee aan de basis van migraties, samen met uitslaande politieke conflicten en met de groeiende contrasten tussen arm en rijk in de wereld. Onze steden veranderen daarbij sneller dan onze manier van kijken. De politieke debatten over migratie hollen achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan. De terugkerende asielcrisissen zijn slechts één van de indicatoren van een ruimer proces van maatschappelijke verandering, van de overgang naar een kosmopolitische samenleving, zeker in onze steden.

Risico’s spelen niet enkel op globaal vlak, maar ook in het eigen leven, op het microniveau. Nieuwe echtscheidingscijfers bevestigen de trend naar meer fragiele en meer tijdelijke relaties voor een groeiende groep. De crisis sinds 2008 heeft ook vele gezinnen met onzekerheid over de job en hun inkomen geconfronteerd. Groeiende tijdsdruk weegt ondertussen op gezinnen, vooral in de drukke leeftijd.

Onzekerheid groeit dan ook uit tot een basiskenmerk van onze mondiale risicomaatschappij. De snelheid van de maatschappelijke veranderingsprocessen neemt hand over hand toe. Na amper drie jaar was het boek dan ook aan een grondige actualisering toe. De doelstelling blijft evenwel dezelfde: vanuit actuele (sociologische) denkkaders de razendsnelle veranderingsprocessen in onze risicomaatschappij beter begrijpen, voortbouwend op het werk van de Duitse socioloog Ulrich Beck.

Hoe kunnen we de uitdagingen in onze risicosamenleving het hoofd bieden? Het boek biedt kaders, voor wie onze wereld beter wil begrijpen, voor wie onzekerheid ernstig neemt en voor wie de fundamentele uitdagingen in de risicomaatschappij wil aanpakken.

Verkrijgbaar in de boekhandel. Bestellen kan ook online via uitgeverij Acco.