• : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'field' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'field' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/d5944dir/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.

Superdiversiteit in Weliswaar

Nieuwe commentaar toevoegen

Hoe verandert superdiversiteit de welzijnszorg en wat zijn de uitdagingen voor de zorgsector? Dat waren de uitgangsvragen van Weliswaar voor een gesprek over mlijn laatste boek. Je kan het interview hier nalezen.

Opiniestuk Superdiversiteit

Nieuwe commentaar toevoegen

In de weekendeditie van Het Belang van Limburg verscheen vandaag een opiebijdrage naar aanleiding van de boekvoorstelling, met een reflectie over de rellen vorige week in Meulenberg. U vindt de tekst hier, of de pagina uit de krant in de PDF in bijlage onderaan.

Geef alle jongeren een toekomst. Superdiversiteit is een kans.

Nog nooit was de diversiteit zo groot. Deze superdiversiteit is de toekomst, stelt Dirk Geldof in zijn boek ‘Superdiversiteit’ (Acco) dat deze week verschijnt. Ook na de rellen in Meulenberg? Dan moeten we wel aan die toekomst werken.

Met weinig onderwerpen gaan we zo selectief om als met migratie en diversiteit. Bij rellen, zoals vorige week, haalt diversiteit het nieuws. Ook een handvol Syriëstrijders, hoofddoekdebatten of het Offerfeest zijn nieuws, en heel even het drama met een vluchtelingenschip in Lampedusa. Maar wanneer landgenoten met een migratie-achtergrond succesvol zijn, dan wordt diversiteit onzichtbaar en zijn het gewoon Belgen of Vlamingen.
Ondertussen verandert migratie onze samenleving ten gronde. De diversiteit was nog nooit zo groot als in deze 21ste eeuw. We leven in een wereld van superdiversiteit. Limburg kent een migratiegeschiedenis, van de heropbouw na WO2 tot gastarbeiders voor de mijnen in de jaren ’50 en ’60. Het zwaartepunt van de nieuwe migratie verschoof echter naar grote steden als Brussel en Antwerpen. De meerderheid van de inwoners in Amsterdam, Rotterdam of Brussel heeft vandaag wortels in migratie. Het zijn majority-minority-cities: de meerderheid bestaat er uit minderheden. Binnen enkele jaren is dat ook in Antwerpen of Genk zo. Leven in diversiteit is één van de belangrijkste kenmerken van Europese steden.
Die migratie komt niet meer uit enkele landen, als Italië, Polen, Marokko of Turkije, maar uit alle hoeken van Europa en van de wereld. De diversiteit binnen de diversiteit groeit, met een veelheid aan landen van herkomst, talen, culturen, religies, statuten en sociale posities. De vraag wie vandaag de migranten zijn, wordt steeds complexer. Steeds meer jongeren zijn hier geboren en getogen. Ze zijn Belgen met een migratie-achtergrond.
Uitsluiting
Toch blijft die superdiversiteit voor velen een onverwerkte realiteit. We juichen de Rode Duivels toe, maar de diversiteit in eigen straat ligt vaak moeilijker. Vele bedrijfsleiders kunnen overigens nog iets leren van Marc Wilmots, die zijn spelers selecteert op basis van hun kwaliteiten en niet op basis van hun herkomst.
Superdiversiteit betekent ook dat Brussel, maar ook grote Vlaamse steden, vandaag de facto meertalig zijn. Meer dan de helft van de Antwerpse schoolkinderen spreekt thuis een andere taal. Toch erkennen we dat onvoldoende. De meertalige realiteit in superdiverse steden ligt politiek uiterst gevoelig. Vele Vlamingen koesteren hun meertaligheid in het buitenland, maar hebben het moeilijk met meertaligheid bij ons.
Nederlands kennen is een hefboom voor emancipatie. Daar is geen discussie over. De vraag is echter hoe je in een superdiverse samenleving het beste een taal aanleert. Steeds vaker worden mensen op hun kennis van het Nederlands beoordeeld als een graadmeter van integratiebereidheid. Dan wordt taal een instrument van uitsluiting in plaats van een hefboom tot emancipatie. Leer nieuwkomers Nederlands vanuit een meertalige realiteit. Die is een immers een kracht en geen bedreiging voor de ‘Vlaamse eigenheid’.
Perspectief
Is die superdiversiteit nu super? Niet noodzakelijk: superdiversiteit kan zowel een goede als een slechte ontwikkeling zijn. Alles hangt af hoe we er als samenleving mee omgaan. Aan de ene kant dreigt een explosief toekomstscenario van polarisatie, angst en vernedering. Daarbij plooit iedereen terug op de eigen groep en groeit het wij-zij-denken. Koppel dat aan onaanvaardbaar hoge gekleurde armoede, jeugdwerkloosheid, uitval in het onderwijs en confrontaties met racisme en fundamentalisme, en het risico op conflicten, rellen en polarisatie stijgt.
Willen we dat vermijden, dan moeten we een ander scenario kiezen, waarbij superdiversiteit leidt tot een toekomst van hoop en empowerment. Steeds meer jongeren van de tweede en derde generatie lukken er in de diploma’s te halen die hun ouders niet hadden. Ze klimmen op de sociale ladder. Er groeit een etnische middenklasse, soms tegen het maatschappelijk klimaat in. Door alle jongeren een perspectief op een betere toekomst te bieden, openen we een perspectief voorbij het wij-en-zij-denken. Niet alleen de Rode Duivels zullen mensen samenbrengen, ook een toekomstperspectief en een perspectief op werk is cruciaal.
De manier waarop we met onze superdiversiteit omgaan, zal de toekomst van onze samenleving mee bepalen. Nu het stof van de rellen gaat liggen, blijft de keuze en de verantwoordelijkheid om er samen een scenario van hoop en empowerment van te maken. Daarvoor moeten we mensen en middelen mobiliseren, op alle beleidsniveaus, maar ook bij alle bewoners én in alle gemeenschappen. De toekomst ligt niet in polarisatie, maar in de mobilisatie van de superdiversiteit van alle bewoners.

Dirk Geldof is socioloog, onderzoeker en lector aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB) en aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen. Deze week verschijnt zijn nieuwe boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.’ (uitgeverij Acco).

(Opiniebijdrage verschenen in Het Belang van Limburg-Plus, zaterdag 19 oktober 2013, p. 17)

Bijlagen
2013 10 19 HBVL opinie B-69_00.pdf2013 10 19 HBVL opinie B-69_00.pdf

De voedselparadox

Nieuwe commentaar toevoegen

Zopas verscheen ‘De voedselparadox’ bij de Nederlandse Stichting Werelddelen. In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar een wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

‘De voedselparadox’ legt de belangrijkste gebreken bloot van de hedendaagse marktgeoriënteerde ‘ieder voor zich’-samenleving, die ‘de economie’ en ‘de markt’ centraal stelt. Een wereld, waarin uitsluiting en afwenteling deel uitmaken van het heersende economische en politieke systeem, ten koste van de allerarmsten, toekomstige generaties en de leefbaarheid op de planeet. ‘De voedselparadox’ schetst ook contouren van een andere wereld, waarin ménsen ertoe doen en de dominantie van markten verleden tijd is.

Naast interviews met onder andere Hans Achterhuis, Susan George, Francine Mestrum en Peter Tom Jones bevat het boek ook de neerslag van een uitgebreid interview over mijn boek ‘Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij’. Alle verdere info vind je op de webstek van Werelddelen.

Sociale uitdagingen in een meertalige metropool

Nieuwe commentaar toevoegen

Feitelijke vaststellingen liggen deze dagen politiek gevoelig. Antwerpen is de facto een meertalige stad. Het is na Brussel de méést meertalige stad in Vlaanderen. We zullen die meertaligheid als uitgangspunt voor een sociaal beleid moeten nemen. Dat was één van de stellingen in mijn afscheidsspeech zaterdag, waarmee ik een periode van 24 jaar engagement vanuit met een politiek mandaat in Antwerpen afrondde. Hier alvast een stukje uit mijn tekst ‘Sociale uitdagingen in een meertalige metropool. Een terugblik en vooruitblik’:

“Met haar bijna 170 nationaliteiten zal Antwerpen ook in de toekomst een meertalige stad zijn. Meer nog, deze ontembare stad – zoals het Martha-Tentatief ze benoemd en schitterend verwerkt in haar theatervoorstellingen – zal alleen maar meertaliger worden naarmate de superdiversiteit verder ontwikkelt. De omvang van etnische gemeenschappen maakt ook dat zij een belangrijk deel van hun leven in hun moedertaal voort kunnen in deze stad. Ook moderne communicatiemiddelen als Skype, internet en satelliettelevisie maken dat mensen hier kunnen leven en contact houden met landen van herkomst.

Op die feitelijke ontwikkeling reageren vele politici – zeker maar niet alleen bij N-VA – ontzettend verkrampt. We creëren een fictie van mogelijke ééntaligheid, omdat we met de meertaligheid niet om kunnen gaan.

Laat het duidelijk zijn: in een superdiverse, meertalige stad moeten we meer dan ooit inzetten op het aanleren van Nederlands. De vraag is echter hoe en vanuit welke focus. Taalkennis moet een hefboom zijn tot emancipatie. Het mag nooit een excuus worden voor uitsluiting.

Spaar ons dus van verdere voorwaarden van taalkennis om toegang te krijgen tot de te schaarse sociale woningen, maar investeer in meer en meer aangepaste vormen om Nederlands te leren, zonder wachtlijsten.

De taalstrijd was in de 20ste eeuw noodzakelijk was. Toen moest Nederlands vanuit een ondergeschikte positie afgedwongen worden tegenover het Frans, de taal van de machthebbers en de bourgeoisie. Toen was de Vlaamse strijd een sociale strijd. Maar hebben we dan niet uit die sociale strijd geleerd? De taalstrijd die sommigen vandaag voeren tegen migranten die (nog) onvoldoende Nederlads kennen, gaat steeds vaker ten koste van de betrokkenen. In een meertalige en superdiverse stad als Antwerpen gaan we dat Nederlands toch niet als een uitsluitende taal gaan hanteren, ten koste van sociaal zwakkeren die er (nog) onvoldoende kennis van hebben?

Laat ons vertrekken van de realiteit: Nederlands zal voor de meesten – maar zelfs niet voor iedereen - in deze stad van superdiversiteit de ‘lingua franca’ zijn, maar met en naast vele andere talen, binnen een veelheid aan gemeenschappen. Laat ons dan ook stoppen met meertaligheid al een probleem te zien, integendeel, laat ons ze koesteren en stimuleren als een troef, in plaats van een voorbijgestreefde eentaligheid af te dwingen door te beknotten op sociale rechten.

Kan al wie Nederlands belangrijk vindt – of toch zegt dat men taalkennis belangrijk vindt – misschien een tandje bijsteken, budgetten aanpassen, methodieken kritisch durven bevragen en taboes achterwege laten? Ik geef enkele voorbeelden:

• Afhankelijk van de taal en het taalniveau blijven wachtlijsten vaak nog veel te lang in deze stad. Als de N-VA taalkennis dan zo belangrijk vindt, mag er dan boter bij de vis: er zijn meer middelen nodig om meer en meer intense opleidingen mogelijk te maken.
• Meer middelen laat ook toe meer te diversifiëren naar niveau van de deelnemers. Maar ook, om voor een aantal groepen intensere cursussen te voorzien dan twee of drie halve dagen per week.
• Taalopleidingen zijn vaak nog te gescheiden van de leefwereld. Er zijn goede ervaringen met moeder en vaderprojecten in een beperkt aantal scholen, waarbij mama’s (of papa’s) hun kinderen brengen en vervolgens ook zelf aan hun taal werken. Als onderzoek leert dat dit werkt, breidt dit dan uit.
• Kijk ook naar de methodieken, als beleid en als sector. Voor vele ongeschoolde volwassenen is de huidige aanpak vaak te schools. Hoe hard lesgevers zich ook inzetten, de setting is vaak te klassikaal. Nederlands leer je ook al doende, bijvoorbeeld op de werkvloer. Toch parkeren we mensen eerst jaren in steunafhankelijkheid (inburgeren, wachtlijsten, enkele jaren les), voor ze voor het OCMW in aanmerking komen voor een sociale tewerkstelling (art. 60). Om redenen van communicatie eist het OCMW een taalkennis van 2.1. Vele van deze mensen willen sneller aan de slag, maar leren traag. Laat ons dan toch starten met anderstalige werkploegen (bv. een strijkatelier met Berbervrouwen, een renovatieproject met Iraqezen), waarbij Nederlands al doende op de werkvloer wordt aangeleerd. Mensen kunnen sneller aan de slag, leren mogelijk sneller en blijven minder lang afhankelijk van steun. Toch de moeite waard om te onderzoeken en experimenten op te zetten?
• En laat ons ook in het onderwijs het debat verruimen. De uitstroom van jongeren zonder diploma is onaanvaardbaar hoog en groeit nog. Taal is daarbij vaak één van de barrières. Ervaring in Brussel laat zien dat meertalige scholen – met een beperkt deel van de vakken in eigen taal – geen rem hoeven te zijn op taalontwikkeling, maar juist een hefboom voor kinderen. Wie de verdere groei ziet van kinderen die opgroeien in gezinnen waar Nederlands geen thuistaal is, kan niet anders dan dit soort opties onderzoeken. Laat de resultaten van zulke scholen wetenschappelijk evalueren, in plaats van te vertrekken van politieke taboes.
• Tolkendiensten betalend laten worden getuigt in een stad als Antwerpen dan ook van een ideologische blindheid voor de realiteit. Natuurlijk zijn tolkendiensten er niet om mensen levenslang afhankelijk te houden van vertalers, maar voor vele mensen vervullen ze de eerste jaren (en voor sommige analfabeten en ‘uitgeleerden’ veel langer) een cruciale brugfunctie. Tolkendiensten betalend maken gaat ten koste van de betrokkenen, maar belast scholen, CLB’s, welzijnsorganisaties en stadsdiensten ook nodeloos bij communicatie met nog-niet-Nederlandstaligen.

Laat ons van een groeiende stad niet een meer ongelijke stad laten worden, met A en B-burgers. Laat ons de meertaligheid erkennen, om ze als kracht te gebruiken en van daaruit meer in te zetten op kennis van Nederlands, maar dan als hefboom om mensen sterker te maken, niet als excuus voor uitsluiting.”

Je kan de volledige tekst ‘Sociale uitdagingen in een meertalige metropool. Een terugblik en vooruitblik’ hier downloaden.

Bijlagen
2013 03 02 Sociale uitdagingen meertalige metropool DEF (2).pdf2013 03 02 Sociale uitdagingen meertalige metropool DEF (2).pdf

Terugkijkend

Nieuwe commentaar toevoegen

Einde 2012 stopte ik niet alleen als OCMW-raadslid, het was ook de afronding van ruim 24 jaar dat ik in Antwerpen een politiek mandaat uitoefende: kort als districtsraadslid, bijna drie legislaturen als gemeenteraadslid, waarvan twee jaar als schepen en ten slotte zes jaar OCMW-raadslid de voorbije bestuursperiode. Zaterdag volgt een feestelijke afscheidsdrink, en dus kijkt een mens even terug ter voorbereiding van een speech. Hoe vat je een kwarteeuw politiek engagement samen? Vijftig tinten grijs zijn het zeker niet geworden… wel tien tinten groen: een terugblik met 10 stopplaatsen...

Eerste halte: 1985. Als student in Politieke en Sociale Wetenschappen werk ik op de redactie van Het Volk als studentenjob. Na een persconferentie van Benegora vraag ik aan Ludo Dierickx hoe ik me lid kan maken van Agalev, geïnspireerd door het radicale economische congres in Mechelen dat jaar. Een goed half jaar later word ik als 20-jarige gekozen tot politiek en partijsecretaris van het veel-te-kleine Agalev-veel-te-groot-Antwerpen. Ondermeer Leo Cox en Luc Lamote leren me de knepen van politiek en van sociale actie. Samen met Harry Schram bereiden we de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 voor. Als eerste opvolger voor de gemeenteraad start ik in 1989 in de Antwerpse districtsraad.

Tweede halte: 1989. Het was hoog tijd om meer druk te zetten op het fiets- en mobiliteitsbeleid in Antwerpen. Koning auto regeerde. Ik richt ‘Fietscampagne’ op en organiseer in mei 1990 een massale betoging, met ruim 2000 fietsers. Ondermeer Stef Lauwers maakte dit mee waar. Resultaat: de fietsersbeweging stond terug op de kaart. Hieruit groeiden later fietsbetogingen met meer dan 10.000 deelnemers en ontstond ook de huidige Fietsersbond. Overigens, als je vandaag ziet welke richting dit stadsbestuur uitwil met haar mobiliteitsbeleid, is er anno 2013 misschien wel eens terug nood aan een massale fietsbetoging en beweging…

Derde halte: oktober 1990. Mijn eerste gemeenteraad in opvolging van Marjet Van Puymbroeck, en een onmiddellijke confrontatie met toenmalig burgemeester Bob Cools over de autovrije Meir, zonder een autovrije binnenstad. Ondertussen zijn er iets meer autovrije straten, is zone-30 gewoon geworden, hebben trams meestal vrije beddingen en zijn er veel meer fietspaden, al is Antwerpen nog lang geen duurzame stad. Vele debatten zouden volgen, bijvoorbeeld over de sloop van Den Entrepot waar we met een fax van Richard Meier konden aantonen hoe zijn naam en ontwerp werden misbruikt.

Vierde halte: oktober 1994. Na de gemeenteraadsverkiezingen breken groenen en liberalen na vele decennia de meerderheid van socialisten en christen-democraten open. Moeizame onderhandelingen onder leiding van Eddy Boutmans leiden tot een vernieuwend bestuursakkoord. Mieke Vogels en Patsy Sörensen worden schepenen. Trendbreuken komen tot stand: van gescheiden afvalophaling tot het einde van politieke benoemingen en een meer eigentijds personeelsbeleid, van fietspaden tot nieuwe parken (denk aan de uitbreiding van Middelheim en aan park spoor noord), ….

Vijfde halte: juni 1999. Ik volg Patsy Sörensen op als schepen voor bevolking, jeugd en groen, maar ook van ontwikkelingssamenwerking en emancipatie. Samen met Patsy bouwden we die legislatuur het jeugdbeleid uit: van een kleine onderbemande jeugddienst naar een volwaardige jeugdbeleid een stad waardig. Die uitbouw werkt tot vandaag door, denk maar aan Antwerpen als Europese jongerenhoofdstad in 2012.

Zesde halte: einde 1999, begin 2000, of de collectieve regularisatie van mensen zonder papieren. Perspectief geven aan meer dan 4.700 mensen zonder papieren die langdurig in de stad verbleven, daarvoor hebben toen tientallen mensen van stad en OCMW zich ingezet, samen met professionals en vrijwilligers uit vele welzijnsorganisaties. Beelden die bijblijven: de honderden mensen zonder papieren voor de deur, zenuwachtig, angstig, hoopvol. Een zekere Bert Gabriëls die als jonge jurist werkte bij de cel asielzoekers van de stad in die periode en dubbele shiften draaide om alles rond te krijgen. Of Jos Goossens die als een volleerd verkeersagent de laatste dagen aanvragers dirigeerde naar wel 60 geïmproviseerde loketten en bureaus in de Lange Nieuwstraat. Iedereen zette zich in, omdat het beter was voor de mensen, maar ook voor de stad. Een ongeziene operatie, waarvan de impact op het aantal officiële inwoners van de stad tot vandaag onderschat is, omdat er nooit onderzoek gebeurde naar de volgmigratie. Hier als schepen de gangmaker voor mogen en kunnen zijn voor Antwerpen blijft iets waar ik fier op ben.

Zevende halte: 2000, of de kentering van de bevolkingscijfers. Na tientallen jaren stadsvlucht en bevolkingsdaling stijgt de Antwerpse bevolking opnieuw vanaf 2000, van 442.000 inwoners toen tot 512.000 vandaag. De witte stadsvlucht vermindert (maar verdwijnt nooit helemaal). Er komen meer geboortes. Migratie en volgmigratie zorgen voor vele nieuwe Antwerpenaren. En de regularisaties van 2000 en 2009 maken van verborgen stadsbewoners zonder rechten echte burgers. Iedereen onderschatte deze bevolkingstoename, in Antwerpen en in andere steden, zoals bijna iedereen ook de superdiversiteit te laat inschatte. En wie het huidige bestuursakkoord leest, kan niet anders dan besluiten dat Antwerpen zich vandaag allesbehalve voorbereidt op 600.000 Antwerpenaren tegen 2025-2030. Maar daarover meer in de vooruitblik.

Achtste halte: 1995-2006, of 12 jaar voorzitter van de gasintercommunale IGAO en ondervoorzitter van de kabelintercommunale Integan. Boeiende beheersmandaten, met politiek werk achter de schermen, om stappen te zetten voor een rationeler energiegebruik, om projecten van groene stroom te ondersteunen, om de invloed van Electrabel te verminderen of om de stad van voldoende dividenden te voorzien. Via Integan was ik betrokken bij de razendsnelle evolutie van de wereld van kabel, glasvezelverbingen, digitale pakketten en gsm-operatoren. Toch blijft het merkwaardig hoe gemeenteraden en schepencolleges belangrijke participaties in deze sectoren vaak onvoldoende opvolgen, laat staan dat ze er strategisch beleid proberen te voeren. Antwerpen kan hier van Gent iets leren.

Negende halte: 2003 en de VISA-crisis. Een politiek kantelmoment voor de stad, en een weinig orthodox startpunt voor een verdere professionalisering van het bestuur. Het aantreden van Patrick Janssens, de veroordeling van enkele topambtenaren. Maar ook: een periode waarin vele mensen werden meegesleurd in een sfeer van wantrouwen. Honderden keren iets mogen uitleggen waar zelf je niet rechtstreeks bij betrokken bent: zoiets vreet aan engagement. Politiek draait in belangrijke mate op vertrouwen. Wanneer dat wegvalt, verliest iedereen. De manier waarop de VISA-crisis verliep, was allesbehalve een fraai schouwspel. Al is de stad achteraf gezien misschien wel beter van geworden…

Tiende halte: 2007-2012. In 2006 geef ik de fakkel door aan Freya Piryns in de gemeenteraad. En ik begin aan een mandaat dat me meer heeft geraakt dan al het voorgaande. Aan de slag voor zes jaar als OCMW-raadslid, met Monica De Coninck en later Leen Verbist als voorzitters. De voorbije 18 jaar had ik in de gemeenteraad het sociaal beleid opgevolgd, van de eerste armoedefondsen tot het Sociaal Impulsfonds en het Stedenbeleid. Als socioloog werkte ik mee aan de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Maar de directe confrontatie met armoede en migratie in de OCMW-bijstandscomités leerde me pas echt de realiteit en dynamiek van stedelijke armoede en migratie kennen die in te veel wetenschappelijke studies nog ontbreekt. Ik ondersteunde het OCMW waar het kon, gaf voorzette tot vernieuwing, probeerde sociale rechten te vrijwaren, maar zette ook de hakken in het zand: wanneer het stadsbestuur de nodige middelen niet wou vrijmaken, wanneer de ‘voor-wat-hoort-wat’ logica dreigde door te slaan in uitsluiting, of wanneer men een onaanvaardbaar onderscheid wilde maken al naargelang de herkomst of het statuut van mensen.
Het Antwerpse OCMW werkt 52 weken op een jaar, ook de raadsleden. Vele duizenden dossiers heb ik gelezen en wekelijks de horingen met hulpvragers bijgewoond. Het heeft me meer geleerd dan vele boeken. Het heeft me respect bijgebracht voor de strijd van mensen in armoede, maar ook oog leren krijgen voor overlevingsstrategieën of perverse effecten van beleid. En respect voor alle hulpverleners en, sociaal werkers in het veld.

Van terugblik naar vooruitblik.

Het werk in het OCMW heeft het me ook meer inzicht in en voeling met de snel groeiende superdiversiteit doen krijgen. Die zien we niet alleen in Antwerpen, maar eigenlijk in alle grote(re) Europese steden. Het is een realiteit waar velen nog niet weten hoe er mee om te gaan. Over die uitdagingen en over het armoedebeleid in Antwerpen, daarover wil ik het vooral hebben. Wordt dit weekend vervolgd in een vooruitblik, over de uitdagingen voor een sociaal beleid de volgende jaren in onze veelkleurige metropool…