• : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.

Superdiversiteit en divers-sensitief werken

Nieuwe commentaar toevoegen

Wat betekent superdiversiteit nu voor sociaal werkers of andere frontlinieberoepen zoals leerkrachten, verplegers, thuisverzorgers of politiemensen? Hoe breng je een grondhouding van actief pluralisme in de praktijk? Wat houdt divers-sensitief werken juist in? Verandert superdiversiteit iets aan de manier van omgaan met wat tot nu toe meestal interculturele communicatie heet?

Dat zijn de vragen waarop ik in Alert samen met Edwin Hoffman, de vader van het TOPOI-model en Myriam Koning, lector sociaal werk op AP een antwoord zocht. ‘Superdiversiteit op de frontlijn. Diversiteitsbewuste communicatie is een noodzaak’ kan u terugvinden in het laatste nummer van Alert over divers-sensitief werken. U kan het ook online downloaden.

In dezelfde Alert ook nog een boeiend artikel over ‘De reflectieve professional. Inzichten over verschil’ van Bea Van Robaeys over divers-sensitieve zorg en een verslag van een rondetafelgesprek over ‘Superdiversiteit en de praktijk van sociaal werk’ van Michel Tirions en Myriam Koning.

Ter inspiratie voor iedereen in het werkveld.

Superdiversiteit als nieuw paradigma

Nieuwe commentaar toevoegen

Superdiversiteit groeit stilaan uit tot een nieuw paradigma. Dat werd deze week duidelijk op het inspirerende congres ‘Superdiversity: theory, method and practice’ aan de Universiteit van Birmingham. Op initiatief van IRIS (Institute for Research into Superdiversity) verzamelden zo’n 200 wetenschappers voor een driedaags congres.
Birmingham is ook zonder congres een stad die superdiversiteit ademt, in de hele stad, maar ook aan de universiteit. Het contrast met de universiteit Antwerpen en de Hogescholen was groot. Maar het meest inspirerende waren de lezingen en papervoorstellingen, ondanks een jammerlijke last-minute-annulatie van Steven Vertovec. Van grote delen van West-Europa tot Singapore kwam er onderzoeksmateriaal over hoe al deze samenlevingen zoeken naar manieren om met de sterke demografische transitie om te gaan die samengaat met superdiversiteit. Tegelijk blijven de oude ongelijkheden, armoede en discriminatie hoog op de agenda. En telkens werd duidelijk hoe superdiversiteit gaat over de toekomst van onze steden. Dat was ook één van de lijnen in onze paper over superdiversiteit, transmigratie en sociaal werk.
In haar keynote-lecture pleitte Jenny Phillimore van de Universiteit van Birmingham alvast voor een heroveren van het concept van integratie, weg van de te eenzijdige assimilatiedruk die vandaag in vele landen van het beleid uitgaat. En als het congres één ding duidelijk maakte, is hoe het onderzoek naar superdiversiteit een domein in volle groei en ontwikkeling is. Zowel de theoretische als de empirische ontwikkelingen maakten duidelijk dat superdiversiteit kan uitgroeien tot één van de inspirerende paradigma’s om de groeiende diversiteit aan het begin van de 21ste eeuw te analyseren.

Superdiversiteit in De Leeswolf

Nieuwe commentaar toevoegen

"Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt. De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar. Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Steden zijn inderdaad de labo's waarin de nieuwe samenleving vorm krijgt. Het is belangrijk die rol te erkennen en de steden door een opdracht en middelen toe te geven. Een hoopvolle verademing."
Johan Vangenechten in De Leeswolf.

De volledige bespreking leest u hier.

Superdiversiteit in SAMPOL

Nieuwe commentaar toevoegen

Het woord ‘superdiversiteit’ dringt steeds meer door in de samenleving. Met de veranderende werkelijkheid veranderen ook onze taal en onze concepten. Dat merk je ook in de boeken die er over verschijnen. In ons taalgebied was er eerst ‘Superdiversiteit’ van Maurice Crul, Jens Schneider en Frans Lelie (VU University Press, Amsterdam, 2013). Dan verscheen mijn eigen boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (Dirk Geldof, Uitgeverij Acco, Leuven, 2013). En nu is er ook ‘Superdiversiteit en democratie’ van Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub (Epo, Antwerpen, 2014).

In Samenleving en Politiek schreef Bilal Benyaich een uitgebreide bespreking over de drie boeken. Daaruit alvast volgend citaat:

'Superdiversiteit is een goed en evenwichtig boek mede dankzij Geldofs terreinervaring. (...) Dirk Geldof is op zijn best wanneer hij superdiversiteit verbindt met uitdagingen zoals de asielproblematiek, de uitdaging van transmigratie en transnationalisme voor het klassieke gezinsbeleid, de toenemende rol van kennis van het Nederlands in superdiverse Vlaamse steden, de operationele gaten in het inburgeringstraject voor nieuwkomers en zo meer. Dit maakt dat het boek een evenwicht tussen realisme en idealisme ademt.’

Migratiemaatschappij

Nieuwe commentaar toevoegen

Vandaag stelde het Kruispunt Migratie-Integratie een nieuw boek voor: ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’. Eén van die bijdragen is van mijn hand. In het verlengde van mijn boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' beschrijf ik de nieuwe realiteit van superdiversiteit en verken ik de veranderende integratiedynamieken. Eén van de cruciale elementen in die bijdrage is dat we naar andere integratiedynamieken gaan in superdiverse steden dan in kleinere gemeenten.

“We zullen in de toekomst ook meer oog moeten hebben voor de verschillende dynamieken van samenleven en integratie in de meertalige majority-minority-cities versus kleinere steden en gemeenten met een minder verregaande diversiteit. Zo is in kleinere gemeenten met een beperkte aanwezigheid van mensen met een migratie-achtergrond de kennis van Nederlands veel crucialer om contacten te leggen of om werk te vinden, waar in superdiverse steden men in de eigen moedertaal kan terugvallen op veel ruimere netwerken binnen de eigen gemeenschap. Tegelijk wint Nederlands ook daar aan belang als een gemeenschappelijke taal, maar dan in een context van meertaligheid. In superdiverse steden wordt niet zozeer integratie in een meerderheidscultuur, maar in een dagelijkse context van omgaan met verschil en diversiteit de norm. Beleidsmatig betekent dit dat we ruimte zullen moeten scheppen voor visies op integratie die verschillend kunnen en moeten zijn al naargelang de schaalgrootte van de gemeente en de graad van superdiversiteit. Waar de klassieke benadering van integratie in een meerderheidssamenleving nog geruime tijd de leidraad zal blijven in kleinere gemeenten, zal in de grote steden het omgaan met superdiversiteit in een meertalige context de realiteit van de 21ste eeuw worden.”

Meer kan u lezen in ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’ onder redactie van Milica Petrovic, Fons Ravijts & Els Roger, uitgegeven bij Acco.