Superdiversiteit in De Leeswolf

Nieuwe commentaar toevoegen

"Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt. De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar. Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Steden zijn inderdaad de labo's waarin de nieuwe samenleving vorm krijgt. Het is belangrijk die rol te erkennen en de steden door een opdracht en middelen toe te geven. Een hoopvolle verademing."
Johan Vangenechten in De Leeswolf.

De volledige bespreking leest u hier.

Superdiversiteit in SAMPOL

Nieuwe commentaar toevoegen

Het woord ‘superdiversiteit’ dringt steeds meer door in de samenleving. Met de veranderende werkelijkheid veranderen ook onze taal en onze concepten. Dat merk je ook in de boeken die er over verschijnen. In ons taalgebied was er eerst ‘Superdiversiteit’ van Maurice Crul, Jens Schneider en Frans Lelie (VU University Press, Amsterdam, 2013). Dan verscheen mijn eigen boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (Dirk Geldof, Uitgeverij Acco, Leuven, 2013). En nu is er ook ‘Superdiversiteit en democratie’ van Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub (Epo, Antwerpen, 2014).

In Samenleving en Politiek schreef Bilal Benyaich een uitgebreide bespreking over de drie boeken. Daaruit alvast volgend citaat:

'Superdiversiteit is een goed en evenwichtig boek mede dankzij Geldofs terreinervaring. (...) Dirk Geldof is op zijn best wanneer hij superdiversiteit verbindt met uitdagingen zoals de asielproblematiek, de uitdaging van transmigratie en transnationalisme voor het klassieke gezinsbeleid, de toenemende rol van kennis van het Nederlands in superdiverse Vlaamse steden, de operationele gaten in het inburgeringstraject voor nieuwkomers en zo meer. Dit maakt dat het boek een evenwicht tussen realisme en idealisme ademt.’

Migratiemaatschappij

Nieuwe commentaar toevoegen

Vandaag stelde het Kruispunt Migratie-Integratie een nieuw boek voor: ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’. Eén van die bijdragen is van mijn hand. In het verlengde van mijn boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' beschrijf ik de nieuwe realiteit van superdiversiteit en verken ik de veranderende integratiedynamieken. Eén van de cruciale elementen in die bijdrage is dat we naar andere integratiedynamieken gaan in superdiverse steden dan in kleinere gemeenten.

“We zullen in de toekomst ook meer oog moeten hebben voor de verschillende dynamieken van samenleven en integratie in de meertalige majority-minority-cities versus kleinere steden en gemeenten met een minder verregaande diversiteit. Zo is in kleinere gemeenten met een beperkte aanwezigheid van mensen met een migratie-achtergrond de kennis van Nederlands veel crucialer om contacten te leggen of om werk te vinden, waar in superdiverse steden men in de eigen moedertaal kan terugvallen op veel ruimere netwerken binnen de eigen gemeenschap. Tegelijk wint Nederlands ook daar aan belang als een gemeenschappelijke taal, maar dan in een context van meertaligheid. In superdiverse steden wordt niet zozeer integratie in een meerderheidscultuur, maar in een dagelijkse context van omgaan met verschil en diversiteit de norm. Beleidsmatig betekent dit dat we ruimte zullen moeten scheppen voor visies op integratie die verschillend kunnen en moeten zijn al naargelang de schaalgrootte van de gemeente en de graad van superdiversiteit. Waar de klassieke benadering van integratie in een meerderheidssamenleving nog geruime tijd de leidraad zal blijven in kleinere gemeenten, zal in de grote steden het omgaan met superdiversiteit in een meertalige context de realiteit van de 21ste eeuw worden.”

Meer kan u lezen in ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’ onder redactie van Milica Petrovic, Fons Ravijts & Els Roger, uitgegeven bij Acco.

Superdiversiteit in Terzake Magazine

Nieuwe commentaar toevoegen

Het interview over 'De nieuwe realiteit van superdiversiteit. Dirk Geldof over integratie, emacipatie en burgerschap' verscheen in december 2013 in Terzake-Magazine, het tijdschrift van De Wakkere Burger en Samenlevingsopbouw Vlaanderen.

Superdiversiteit in DeWereldMorgen

Nieuwe commentaar toevoegen

Het nieuwe jaar begon met een besprekingsartikel van 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' op de webstek van dewereldmorgen.be.

"Superdiversiteit is een boeiende zoektocht geworden. De heldere en toch genuanceerde formulering maakt dat dit boek meer is dan voer voor uitsluitend sociologen; het richt zich tot een ruim publiek."

De volledige bespreking leest u hier.