• : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.

Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona?

Nieuwe commentaar toevoegen

Welke wereld willen we na corona? Hoe gaan we van noodtoestand naar normaliteit? Wat wordt de nieuwe normaliteit? Welke lessen trekken we, nu we nog geruime tijd met het coronarisico moeten leven?

De coronacrisis zette onze samenleving en onze vanzelfsprekendheden on hold. Scholen en universiteiten, cafés en restaurants, winkels en cultuurhuizen, bedrijven en sportstadia sloten. Thuiswerk werd voor velen het nieuwe normaal. Sociaal contact ging nog meer digitaal. We botsten op de grenzen van gezondheidszorg en ouderenzorg.

Deze coronacrisis verandert onze samenleving, meer dan we al beseffen. Pas nu beginnen we de impact te zien: sociaal, economisch, technologisch, politiek, menselijk.

Corona confronteert ons met de paradox van onze risicomaatschappij. Nog nooit was Europa zo rijk en technologisch zo ontwikkeld, maar nog nooit zo kwetsbaar.

De coronakeuzes van vandaag bepalen onze samenleving morgen. Als risico’s viraal gaan analyseert hoe we risico’s produceren en normaliseren, van corona tot klimaat. Het verkent hoe de wereld er kan uitzien na corona, en waarom ze er anders moet uitzien. Want hoe we met risico’s omgaan, is een van de sleutelvragen van de 21ste eeuw.

Het boek is verkrijgbaar in de betere boekhandel of via www.acco.be/corona

Review Superdiversity in the heart of Europe

Nieuwe commentaar toevoegen

“This book offers a unique perspective as Dirk Geldof is a commentator, academic and practitioner. His work combines theory and practice; locality and ‘globality’; and, proximity and distance, which are presented in a well balanced and integrated manner. This is a ‘food-for-thought book’, one to return to again and again particularly in times where the resurgence of essentialist attitudes and policies towards immigrants and refugees put multicultural coexistence at stake. (…) ‘Superdiversity in the heart of Europe’ is a timely, helpful, eye-opening and inspiring book.”

Emilio Jose Gomez Ciriano, Universidad de Castilla La Mancha. In: Social Work Education, https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1438753

Superdiversity in the heart of Europe

Nieuwe commentaar toevoegen

The 21st century will be the century of superdiversity. Ethnic-cultural diversity in Europe continues to grow, even though governments try to limit further migration with a series of short-sighted measures. In Brussels, the capital city of Belgium and Europe, two out of every three residents has a migration background. Within a matter of years, Antwerp will also become a majority-minority city, as will many other European cities.

How will superdiversity change our society? How can we all manage to live together in superdiversity? This book wants to redefine the deadlocked ideological debate about the desirability (or otherwise) of a multicultural society. In the 21st century, it is no longer a question of 'whether' we want such a society or not, but a question of 'how' we can deal with a superdiverse reality that is already upon us. How can we make best use of the potential inherent in this superdiversity and how can we avoid the pitfalls it entails?

Superdiversity in the heart of Europe builds further of the concept of superdiversity as propounded by Steven Vertovec. It combines this framework with the work of Ulrich Beck and others to analyze the context of superdiversity in Belgium and the Netherlands. It also gives a summary of contemporary research into diversity in the heart of Europe. As such, it hopes to make a contribution towards the necessary normalization of superdiversity in our rapidly changing modern world.

More information on the book here.

Comments:

“The book moves beyond a simple focus on ethnicity or country of origin to identify multiple differences including migration status, class, language and transnational networks. ‘Superdiversity in the heart of Europe’ tries to understand the transition from multiculturalism to superdiversity in Belgium using Steven Vertovec’s superdiversity as an emerging theory, in combination with the work of Ulrich Beck and a variety of scholars. The book is of value to those researching superdiversity elsewhere in Europe and in those countries that are beginning to experience the arrival of more people from more places and the complexification of their populations.”
Jenny Phillimore is Professor of Migration and Superdiversity, and Director of the Institute for Research into Superdiversity (IRiS, University of Birmingham).

“Superdiversity in the Heart of Europe provides a rich insight into the transition of Belgium to a superdiverse society, and what it means for people, policy and practice on the ground. Drawing on international scholarship and theory building around multiculturalism, diversity and cosmopolitanism, the book offers a fresh perspective on the opportunities and challenges brought about by recent unprecedented population changes.”
Susanne Wessendorf, Marie Curie Research Fellow at the Institute for Research into Superdiversity, University of Birmingham, and author of ‘Commonplace Diversity: Social Relations in a Super-Diverse Context’ (Palgrave Macmillan 2014).

“The strength of Dirk Geldof's contribution is that he is able to use the rather abstract concept of super-diversity as a lens to understand the new demographic reality of Belgian cities like Brussels and Antwerp or any other majority minority city in Europe. Our societies will again be changed by the new refugee groups coming into our societies. This book helps us to think through how we can work with that new reality so that our societies will continue to prosper in the future, while providing a safe haven for people who fled from intolerance and violence.”
Maurice Crul, Professor Sociology at the VU University Amsterdam and co-author of ‘Super-diversity: a new perspective on integration’ (VU University Press, 2013).

“How we understand superdiversity and its implications for policy, practice intervention and research is work in progress. This scholarly work significantly advances the field.  In providing a comprehensive illustration of the issues confronting one nation at the heart of Europe it speaks to the transformations affecting all Western cities. The reach, timeliness and accessibility of this eminently readable book suggests it will undoubtedly command a broad readership.”
Charlotte Williams, Professor and Deputy Dean RMIT's Social Work in the School of Global, Urban and Social Studies, University Melbourne (Australia).

Dirk Geldof, 2016. Superdiversity in the heart of Europe. How migration changes our society. Leuven/Den Haag, Acco, 264 p. ISBN: 9789462924284)

Wervende boekbespreking Superdiversiteit in Journal of Social Intervention

Nieuwe commentaar toevoegen

Superdiversiteit kreeg zopas een uitgebreide boekbespreking in het Nederlandse ‘Journal of Social Intervention’, één van de toonaangevende tijdschriften voor sociaal werk en sociaal beleid in Nederland. De kritische lezers waren Hilde Vlaeminck & Koen Hermans, beide verbonden aan de master Sociaal Werk van de KULeuven. Als smaakmaker alvast enkele citaten uit hun bespreking:

“Het boek van Geldof, inmiddels twee jaar op de markt, kreeg zopas een herwerkte vijfde druk. Niet zonder reden.(…) Een auteur – een socioloog – die in dit spannende tijdsbeeld een publicatie actualiseert over het prangende maar oh zo complexe thema “Superdiversiteit” is dan een welgekomen gast. Geldof biedt een verkwikkend perspectief. Niet belerend, niet moraliserend, niet naïef maar helder, beloftevol en met historisch besef en realiteitszin.”
(…)
“Dit boek brengt een sociologische kijk die de lezer meeneemt in een uiterst genuanceerd wereldbeeld van superdiversiteit, een complexiteit die helder wordt uitgelegd. Het maakt niet wanhopig maar biedt een vernieuwend denk- en analysekader. De auteur heeft voeling met de sociale werkelijkheid en heeft oog voor de rol die het sociaal werk daarin speelt.”
(…)
“Dit werk is een zeer verdienstelijke poging om het heersend debat en vooral de kramp waarin het dreigt te verzeilen, een verfrissend referentiekader en dwingende vragen aan te reiken. Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.”

De volledige boekbespreking vind je hier.

Superdiversiteit nu in 5de geactualiseerde druk

Nieuwe commentaar toevoegen

De huidige vluchtelingencrisis versnelt de overgang naar een superdiverse samenleving. Maar ook als de vluchtelingenstroom morgen stilvalt, blijven Vlaanderen, Nederland of West-Europa in de 21ste eeuw immigratiesamenlevingen. Zopas verscheen een geheel geactualiseerde editie van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’. Amper twee jaar na de eerste publicatie toont deze vijfde druk hoe migratie, onderzoek naar en debatten over superdiversiteit in een stroomversnelling zitten.

De 21ste eeuw wordt dan ook een eeuw van superdiversiteit, met groeiende diversiteit in de diversiteit. Eén element van die superdiversiteit, de groeiende etnische diversiteit, ligt nog altijd bijzonder gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. Ondertussen neemt de etnisch-culturele diversiteit in Europa verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen.

In steden als Brussel of Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam hebben nu al twee op drie jongeren wortels in migratie. Het zijn of worden majority-minority-cities: steden waar de meerderheid van de inwoners een migratie-achtergrond heeft. Ook in kleinere steden en gemeenten groeit de diversiteit met iedere nieuwe geboortecohorte.

‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ brengt die transitie achter de vluchtelingencrisis in beeld en schetst de uitdagingen. Het boek verlegt de bakens van het vastgelopen ideologisch debat over de al-of-niet wenselijkheid van multiculturele samenleving; een debat dat vandaag terug dreigt op te flakkeren. Maar het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan en hoe we deze managen. Hoe vermijden we verdere polarisatie en hoe laten we het sociaal kapitaal van alle inwoners tot zijn recht komen? Het boek schetst waarom het wij-zij-denken achterhaald is. Het focust op het belang van transnationale gezinnen, die leven over grenzen heen. Het schetst de overgang naar meertalige steden, en laat zien hoe we nood hebben aan een meer eigentijdse visie op integratie.

De huidige worsteling in Vlaanderen, België, Nederland en onze buurlanden met de dramatische vluchtelingencrisis heeft niet zozeer betrekking op de vluchtelingen, maar is een worsteling met de overgang naar deze realiteit van superdiversiteit. We hebben vandaag nood aan nieuwe manieren om met deze realiteit, complexiteit en diversiteit van de hedendaagse samenleving om te gaan.

‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ geeft een synthese van hedendaags onderzoek naar diversiteit in het hart van Europa. Het boek is een blikopener en opstap naar de noodzakelijke normalisering van superdiversiteit. Het kadert de interculturalisering die we in onze samenleving en in alle maatschappelijke sectoren nodig hebben. Wie meer wil weten over de fundamentele maatschappelijke veranderingen door migratie – achterliggend aan het vluchtelingendebat vandaag – vindt in het boek een uitdagende aanzet en een genuanceerde synthese.

Het boek
Dirk Geldof, 2015. Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven/Den Haag, Acco, 231 p., ISBN 978-94-6292-295-2. Prijs: 23,35 euro.